Fyensk jernbanekulturarv

 

Jernbanelinien mellem Ringe og Faaborg var en bevaringsværdig del af vores kulturarv !  Ingen steder i Danmark fandtes en jernbanestrækning, der som kulturmiljø kan måle sig med strækningen Ringe-Faaborg. Den forbandt to ”storbyer” og passerede gennem landsbyer af varierende størrelser. Strækningen lå, som den så ud for mere end 50 år siden – stort set uspoleret af udviklingen.

Jernbanen i kulturhistorien

Jernbanen var institutionen, der åbnede for transport over land og by. Hidtil var en stor del af transport foregået med skib fra kystby til kystby. Over land var transport kun muligt med hest og vogn. Nu blev det muligt at transportere store mængder gods til og fra by og land. Industrialismens tidsalder blev hjulpet gods på vej deraf.

Sukkerroeproduktion, slagterier og andre industrier benyttede jernbanen. Persontransport, hvor bla. børn fra landet nu kunne tage ”skoletoget” til byens større skoler, blev muligt. Jernbanen afspejler et væsentligt træk af den samfundshistoriske udvikling og var det trafikmiddel, der havde størst betydning i en lang periode. Banen er både tidsligt, rummeligt og struktuelt et væsentligt, repræsentativt og egnskarakteristisk eksempel på menneskers aktiviteter i fortiden. Jernbanen blev en meget vigtig del af vores samfund.

Jernbanehistorie  –  en del af Danmarks historie

Jernbanenettet var engang vidt udbredt over hele landet. En meget stor del er nedlagt og fjernet. Såkaldte nedlagte godsbaner/restbaner forventes helt klart at forsvinde i disse år. Man vil have ”naturstier”, de skulle tiltrække flere turister end museumsbaner, hvilket der må stilles meget stort spørgsmåltegn ved. Danmarks jernbanehistorie er for museumsdelen koncentreret om ”Danmarks Jernbanemuseum” i Odense. Derudover findes der foreninger, som har til formål at bevare og køre med gammelt jernbanemateriel. Kørsel foregår på strækninger, hvor der skal tages hensyn til den øvrige kommercielle jernbanetrafik, samt nogle få steder på korte ”selvstændige” baner. Det forventes seriøst, at det i de kommende år bliver meget vanskeligt at køre med historisk jernbanemateriel, når der kommer hurtigere og flere tog ”på de store skinner”. Derfor er det nødvendigt med selvstændige og kulturhistoriske jernbanelinier. Vores nabolande har set konceptet !

En helhed  –  et helt kulturmiljø

Der er mange eksempler rundt i Danmark på, at enkeltdele er bevaret, men taget ud af sin sammenhæng, så det kan være svært at se, hvilket formål det bevarende har haft. På Ringe-Faaborg banen var både skinnelegemet og banens enkeltdele bevaret som en helhed. Her var enkeltdelene ikke løsrevet fra deres oprindelige sammenhæng. Skinnerne binder alle enkeltdelene sammen. Forsvinder skinnerne er enkeltdelene meget sårbare. Det samlede kulturmiljø vil meget let falde fra hinanden og blive ødelagt, men det interesserer ikke en politiker.

Herunder er  eksempler på KULTURARV .  Men hvem bestemmer hvad der skal reddes ?

En Galgekran på Ringe Station, som er nedtaget og lagt i depot i Katterød hos SFvJ pr. Faaborg. Er den et stykke “kulturarv” ?

Fabrikken VIKING i Højrup, der startede som Højrup Vegetabil Margarine Fabrik og havde sidespor til ramper med porte. Sidesporet eksisterede til 2010.  Skal det jævnes med jorden ?        (se mere under jernbaneturisme)

Viser (skulle vise), en jernbanefærge-galge i Nyborg Færgehavn !    Hvad mener du  ?

Billede fra havnearealer i Middelfart 2011 og viser en Kulkran. Den er åbenbart solgt til en “skrotter” her i starten af 2012 uden nogen har forsøgt at finde ud af om den kunne reddes/flyttes !        Nej det var heller ikke “kulturarv”, den blev skrottet Mandag d. 23. April 2012.  !!

Fangel St. blev nedtaget sten for sten og henlagt midlertidigt i et depot i Odense, idet det skulle genopføres i “Den Fynske Landsby”. Det er vist snart 40 år siden  !!   Burde den ikke være til “gavn og glæde” et eller andet sted, end ligge hengemt. Det er nok heller ikke “kulturarv”  🙂

På Langeland finder man dette “Trinbræt-hus”, hvis man leder længe nok omkring Broløkke.  Kan det reddes ?

DSC00468

Her står “resterne” af Christiansminde Trinbræt fra SNB. Bag Rundremisen i Faaborg 2009. Er det destrueret nu ?

Dette ur på Rudkøbing Station er det eneste af sin slags i Danmark. Hvis ikke det er "kulturarv"  ;-)

“Kulturarv”   Uret på Rudkøbing Station – 2009

Her ligger ca. 300 m. af "Strib-banen". Den blev jo overflødig i 1935

Her ligger ca. 300 m. af “Strib-banen”. Den blev jo overflødig i 1935.   (Middelfart 2012 )

  1. simonfriedrichsen

    hey

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: