Fyenske vogne der forsvandt

Sidst redigeret :      20.02.2022

Kort omtale af godsvogne med “fynsk fortid” som undertegnede har kunnet “spore”, f.eks via tidsskrifter/hjemmesider

___________________________________________________________________________________________________

 • NFJ  C29   ( ophugget Køge år 198x ? )
 • NFJ  C30   ( ophugget Køge år 198x ? )
 • SFJ  B25    ( ophugget København år 197x )
 • SFJ  Ca60   ( ophugget Faaborg 2012 )
 • SFJ  Ca64   ( ophugget Faaborg år 2016 )
 • SFJ  Cb7x   “grønmalet” ( ophugget Faaborg 2013 )
 • SFJ  Cb7x   “rødmalet” ( ophugget Faaborg år 2019 )
 • SFJ  E121    ( ophugget Haderslev i 1965 ved en “fejl” )
 • SFJ  Ja160   (beset have i Ørbæk 1988/89)  ( fjernet år ? )
 • SFJ  Jc224   ?
 • SFJ  Q?  (Sørup Trinbræt haveskur)  ( fjernet år ? )
 • DSB  “MAYO 102” / “Fynsk Mælk 102”   ( ophugget Struer år 2001 )
 • DSB  “MAYO 109  ( ophugget Struer 2017 )
 • DSB  Ucs  “FAF-A”   ( ophugget Struer år 2000 )
 • DSB  Ucs  “FAF-C”   ( ophugget Faaborg år 2022 )
 • DSB  “Fyns Kul Svendborg” vogn 1  ( ophugget København år 2013 )
 • KommuneKemi  735 1 161  (lagervogn i Nyborg – ophugget 2017)
 • KommuneKemi  735 1 162  (lagervogn i Nyborg – ophugget 2017)
 • KommuneKemi  735 1 166  (lagervogn i Nyborg – ophugget 2017)
 • KommuneKemi  735 1 193  (lagervogn i Nyborg – ophugget 2017)

_____________________________________________________________________________________________________________

DSB  Ucs  “FAF-C”

 • FAF vogn C påbygget 2 stk. siloer for bundtømning.
 • Malet i hvid og blå farve med FAF-logo på den ene side
 • Lokaltransport mellem Svendborg Havn og Ærøskøbing Havn
 • Transport af dyrefoder til Ærø i perioden 1987-1994
 • Oprindeligt bygget som lukket godsvogn DSB Gklms 138 8 779
 • Ombygget 1970 med 2 siloer og hvidmalet som Ucs 029
 • Udlejet til NOVO i en lang periode. Solgt til FAF-Svendborg 1987
 • Foræret til SFvJ-Faaborg sammen med vogne “B” + “D” i 1995
 • Tanke afmonteret 1995 og “solgt” til landmand i Pejrup
 • Sammen med vogn “B” flyttedes mange skinnerammer for SFvJ-Banegård
 • Efter en del år i Pejrup er den ophugget i Februar 2022

DSCN8446-crop

===================================================================

SFJ Cb7x  “rødmalet”

 • Bygget på Scandia-Randers i 1899 som en  SFJ C-vogn
 • Skiftede i 1901 litra til type Cb-vogn  (72-73-74 ?)
 • 44 pladser på 3. klasse
 • Udrangeret i 1933 og endte som Sommerhus “Waggonly” på Hasmark Strand
 • Kom til SFvJ i Faaborg 1994 – ukendt hvilken Cb-vogne den oprindelig var
 • Grundet manglende “resurser”, valgte SFvJ at ophugge Cb-vognen i 2019

==================================================================

DSB  MAYO 807 4 109

 • Vognen bygget i Kalmar-Sverige 1958
 • MAYO købte vognen i Sverige 1987 sammen med 5 andre samme type
 • Kørte for MAYO SALATER A/S i perioden 1987-1997
 • Struer Jernbaneklub købte vognen i 1998
 • Henstået på sidespor ved Struer Station gennem årene
 • Ophugget i Struer 2017

===================================================================

KommuneKemi – vogne :    “161”  –  “162”  –  “166”  –  “193”

 • Vogne ombygget i 1994 og idriftsat ved KommuneKemi i Nyborg
 • Hensat omkring 2008 og derefter lagervogne på “KK” i Nyborg
 • Ophugget 2017 – undtagelsevis “187” der er foræret til DJM i Odense

===================================================================

SFJ Ca64

 • Bygget hos HEWA-Hamburg i 1877 som SFJ C64
 • Skiftede i 1901 litra til SFJ Ca64   – med 50 pl. 3. kl.
 • Blev overtaget af DSB i 1949 og brugtes herefter til “specielvogn”
 • Solgt til Dansk Jernbaneklub 1968
 • Har også tilhørt Helsingør Jernbaneklub/Danske Dampvenner
 • Kom til SFvJ i Faaborg 1991
 • Grundet manglende “resurser” valgte SFvJ at ophugge Ca-vognen i 2016

===================================================================

SFJ Cb7x   “grønmalet”

 • Bygget på Scandia-Randers i 1899 som en SFJ C-vogn
 • Skiftede i 1901 litra til type Cb-vogn  (72-73-74 ?)
 • 44 pladser på 3. klasse
 • Udrangeret 1933 og endte som sommerhus på Hasmark Strand
 • Kom til SFvJ i Faaborg 2002  – ukendt hvilken Cb-vogn den oprindelig var
 • Grundet manglende “resurser” valgte SFvJ at ophugge Cb-vognen i 2013

===================================================================

Fyns Kulindskøbsforretning   Svendborg

 • Fyns Kul  –  “vogn 1”
 • Vognen bygget i Zwickau-Tyskland 1911
 • Kom til DK og i drift hos Vesterbro Stentagspapfabrik som Ze 99795
 • Omlitreret 1914 til Ze 502 751   Udrangeret 1953
 • Købt af Fyns Kulindskøbsforretning i 1957 , nu som Ze 503 061
 • Udrangeret i starten af 1990-erne.  Foræret til DJM/Odense 1994
 • Henstod på rangerterræn i Svendborg til 1999  Flyttet til København
 • Ophugget i København 2013

===================================================================

SFJ Ca60

 • Bygget hos HEWA-Hamburg i 1877 som SFJ C60
 • Skiftede i 1901 litra til SFJ Ca60   – 50 pl. 3. kl.
 • Solgt 1932 til privatmand i Pejrup  (brugt til hønsehus)
 • Foræret til SFvJ i Faaborg omkring 1993/1994
 • Grundet manglende “resurser” valgte SFvJ at ophugge Ca-vognen i 2012

%d bloggers like this: