Læserbreve om kulturarv

Her indsættes optagne læserbreve fra “Sy’fyneren”, Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis.  Desværre viste det sig at man slet ikke må tænke/gøre sig tanker i den retning i dette lille land.  ;-(

EN  BARSK  TID  VI  LEVER I   (synes jeg)  !

At drive en veteranjernbane er rigtig hårdt arbejde, i hvert fald her på Sydfyn. Den obligatoriske økonomi sætter helt klart grænser for, hvad og hvor meget, som kan udføres i betalt regi. Derfor må mange ting foregå ved frivilligt arbejde. SFvJ blev startet, for at den allersidste jernbanestrækning til Faaborg ikke skulle forsvinde, og det er over 19 år siden nu. !!  Det lykkedes i 1992 at få overtalt Fyns Amt til at købe Faaborg-Korinth, så banestrækningen kunne reddes for kørsel med turister m.m. I midten af 1990-erne skulle DSB-busser holde foran selve stationsbygningen i Faaborg. Der-for måtte veteranbanen rykke længere ud til de daværende Jernvirke/Fenor-haller og her opbygge en slags banegård med velvillig kranhjælp fra en SKAKO-mobilkran. Hurra for det !  SFvJ overtog gradvist det gamle remise-kompleks bygget i 1916. Vores energi og loyalitet blev belønnet med at Kommunen i år 2000 havde fremtryllet nogle penge til, at der kunne lægges delvist nyt tagpap på remise-komplekset. Igen, hurra for det !  Det var dog ikke af storhedsvanvid, men hårdt tiltrængt efter December-orkanen i 1999. I sommeren 2005 blev SFvJ bekendt med, at LIDL ville ind i Faaborg, og helst lige omkring veteranbanen. Endnu engang skulle der omrokeres på skinner, for at klubben kan afvikle togkørslen på en fornuftig måde, det være sig at køre med passagerer og komme ind og ud fra værkstedsspor. SFvJ kan kort sagt ikke eksistere på mindre areal, end det der nu er rådighed over. Oven i banegårdsbyggeriet i Faaborg, så kasseres en hel del sveller i sporskifter på Korinth Station. Korinth Station var ikke med i salget til Fyns Amt i 1992, da DSB-Gods stadig kørte vogne til og fra Korinth. Sveller skal skiftes før der igen må køres i sporskifter. Om alle disse halvstore projekter tager pusten fra folk og dermed, at det er svært at forøge den frivillige arbejds-kraft på SFvJ, kan man nemt foranlediges til at tænke. Egentlig ville vi hellere restaurere og præsen-tere nogle af de spændende jernbanevogne, som står hos veteranbanen i Faaborg, men det forhindrer den moderne udvikling i samfundet, som altså også rammer Faaborg med mellemrum.

Sluttelig kan jeg ikke længere stiltiende se, at visse mennesker ønsker jernbaneskinnerne mellem Ringe-Korinth fjernet. De har ligget der i 125 år og kan fortælle mangt en historie om et eller andet. Byen Ringe skylder faktisk jernbanen sin eksistens, men hvem tænker på det nu om stunder. Hvis man bevarer 30 km. Jernbanen, vil der kunne laves betragtelige mange flere arrangement-oplevelser i forhold til de nuværende 12,5 km mellem Faaborg-Korinth. Jeg føler også at man ved at fjerne skinnerne mellem Ringe-Korinth, afskærer sig fra en masse spændende muligheder i fremtiden. Desværre er det blevet sådan i vores samfund, at politikerne kigger på, hvad kan give personlige stemmetal til næste Valg, og her vægter man sig klart ved en cykelsti. Okay, en cykelsti, men hvorfor skal den lige nøjagtig ligge på en jernbanelinie ?  Fordi arealet er næsten klar til en ny funktion. Det med Kulturarv og Bevaring er der ikke så meget plads til mere i rationaliseringens hellige navn.

Er det os jernbaneentusiaster, der elsker ”nostalgi og gamle dage”, som har valgt en forkert hobby ??  Artiklens overskrift er vist ikke helt ved siden af, vel  !

Undertegnede, som vedkender sig at være jernbaneentusiast, håber at nogle Fonde vil hjælpe med 2-3 mill. kr. til at redde lidt kulturarv her på Fyn. Fra talrige tyske tv-udsendelser med navnet ”Eisenbahn-Romantik”, er der set mange fænomenale ”nostalgi-baneoplevelser” rundt om på jordkloden. Politikerne i Faaborg-Midtfyn burde afsætte en lille time og se et bredt udsnit af mange berømte ”nostalgi-baner”, flere oven i købet udnævnt til Verdenskulturarv, mindre kan selvfølgelig gøre det mellem Faaborg og Ringe.

Fjerner man skinnerne mellem Ringe og Korinth, så er man tankevækkende visionsløs, hvis jeg må sige min mening. Nu må jeg hellere stoppe min ”kampagne” for nostalgi, 2007-sæsonen hos Syd Fyenske Veteranjernbane banker på døren !

Aktiv i SFvJ , Steen Nielsen

____________________________________________________________________________________________

Er Jernbanen kulturarv  ?

Spørger man politikerne i Faaborg-Midtfyn Kommune, er svaret klart nej.

Her er man villig til at ofre den på alteret til fordel for en stor pose penge. Men man kan kun få pengene ved at ofre det jeg mener er kulturarv. Jernbanen er nu engang sådan sammensat, at den har brug for skinner og ikke asfalteret veje og stier. Derfor kan jeg stadig, efter et Kommunalbestyrelses-møde i Faaborg-Midtfyn Kommune, afholdt d. 13. Januar 2009 i Ringe blive dybt forundret over hvordan man kan fremstille en sag sådan, at der ”kun” kan fremkomme et ønskeligt resultat, så man kan få fat i den pose penge ”nogen” står og vifter med. Hvis det er måden at forvalte kulturarv på, ja så har den ikke ret mange chancer.

Politikerne måtte absolut ikke præsenteres for en tredje mulighed, der kunne bevare skinnerne, for her var en ”skjult dagsorden”, der hed, at den pose penge kan Faaborg-Midtfyn Kommune bare ikke sige nej til.

Jeg tør ikke tænke på hvilke ”ramaskrig” der ville opstå, hvis man udsatte hobbyer som veteranbiler, veteranmotorcykler eller gamle sejlskibe for sådanne indskrænkninger.

Folk som vil gøre noget for at bevare det ”frygtelige” ord kulturarv, skal kanøfles;  ”” du skal ikke tro du er noget ”” ; bedre kendt under Janteloven

Og man må slet ikke stille spørgsmåltegn ved måden at forvalte kulturarven på.

Ved omtalte møde i Ringe d. 13. Januar 2009 , sås det tydeligt, hvor nemt man kan manipulere med folk. Jernbanens verden skal man være lidt inde i, for at forstå hvilke mekanismer den består af og det benyttede Borgmesteren sig af, han ved nemlig hvilke ”knapper” der skal trykkes på, for at tingene ruller hans vej.  Hvem tør komme ham på tværs ?

PS ; jeg har ikke noget imod dem som vil have stier m.m. , men fjerner man skinnerne bliver der ikke bane igen. Der findes ingen fortilfælde i Danmark hvor man har genanlagt jernbane på nedlagte traceer. Der lykkedes det nemlig Borgmesteren en gang til at manipulere.

Steen Nielsen,  Klostergade 37,  5600 Faaborg

_____________________________________________________________________________________________

                              Fyns  Sidste  Originale  Jernbane

Det drejer sig om hele jernbanelinien  Ringe-Korinth-Faaborg , der blev ibrugtaget i 1882 og dermed fylder 125 år i 2007. Det er den sidste jernbane på Fyn, hvor det er muligt at finde miljø fra f.eks gamle postkort/billeder. Jernbanen hørte endvidere til privatbanenettet, som gik i en kurve fra Nyborg over Odense, ned over Nr. Broby til Faaborg. Alt i sydlig og østlig retning (minus Lange-landsbanen), indgik i privatbaneselskabet SFJ (Sydfyenske Jernbaner).

Inden for et år er muligheden for at køre tog på Assensbanen forsvundet, i stedet kører man allerede i dag med skinnecykler. Derfor er banen mellem Ringe-Korinth-Faaborg sidste chance for at bevare noget originalt fra Fyns fortid. I dag har foreningen SFvJ som de fleste sikkert bekendt , kørt mellem Faaborg-Korinth siden 1988 og det ville være fantastisk om banen kunne bevares i hele dens oprindelige længde og forbinde ”storbyerne” i den nye Faaborg-Midtfyn Kommune.

SFvJ’s veterantog har tidligere , da det var muligt, kørt med fyldte tog til og fra Ringe. Den snak der foregår om en cykelsti på Ringe-Korinth, smerter langt ind i sjælen, (jeg har intet imod cyklister), jeg ser bare mere potentiale i at opnå større turistværdi hvis man kunne benytte et veterantog. Ovenikøbet er SFvJ i besiddelse af  4-5 personvogne fra 1876-77 til Odense-Svendborg Banens åbning og disse har kørt på alle SFJ-strækninger. Det vil sige at det faktisk kunne være muligt at oprangere et originalt SFJ-kupevognstog fra slutningen af 1800-tallet på den næstsidste bane, de blev ”født til”.  Det er en unik mulighed for at fremvise noget af vores fortid i de originale ”kulisser” og så i et tempo hvor alle kan følge med.

Turde man tænke endnu mere visionært og turist-relateret, så blev der lavet et ”sidespor” , der udgik fra et sted på banelinien mellem Espe og Boltinggaard i retning mod Egeskov, måske benævnt ”H.C. Andersen Banen” , thi han havde jo et ordsprog ;  ”at rejse er at leve” .   Ved Egeskov opførte man ”Fangel Station” , som snart har ligget nedpakket i depot i mange år. Planen var jo at denne landstation skulle opføres ved Den Fynske Landsby i Odense, men det er der ikke noget der tyder på bliver realiseret. Hvis Fangel kunne opføres på Egeskov , så indrettedes en del af stationen som originalt ekspeditionssted fra en svunden tid, mens øvrige lokaler kunne blive til et privatbanemuseum med billeder og ting fra de privatbaner Fyn var beriget med.

Danmarks Jernbanemuseum i Odense fortæller jo historien om Danske Statsbaner, hvilket man ikke kan sammenligne med privatbanerne. Statsbanerne og privatbanerne havde vidt forskellige forudsætninger for at drive jernbanedrift. Jeg ser det også som et supplement og man binder flere turistmuligheder sammen, da ”turisten” af i dag efterspørger aktiv oplevelses-turisme.

Med håbet om , at mange har fået øjnene op for , at vi har liggende nogle muligheder , der skal investeres en portion penge og krafter i , så kan der skabes noget unikt og give en utrolig alsidig landsdel endnu flere strenge at spille på , når vi gerne vil på Landkortet.

Fra en aktiv deltager på Veteranbanen mellem Faaborg-Korinth.                      Steen Nielsen

_____________________________________________________________________________________________

                                  Jernbanen  som  kulturarv

Jernbanen kom til Danmark i 1847 og starten var mellem København og Roskilde. Cirka 50 år frem blev næsten enhver afkrog i landet tilført jernbaneforbindelse. Det kaldtes et stort fremskridt. Sikkert er det, at det hjalp Industrialiseringen godt på vej så mennesker kunne rejse hurtigt, råmaterialer og varer transporteres i store mængder mellem landsdele og lande. Banerne havde også stor betydning for de byer og egne de gennemløb og stationen/banegården var en betydelig del af byens liv. Desværre fik bilismens popularitet i 1960-erne gjort det af med rigtig mange baner.

Omkring 160 år senere har Danmark heldigvis stadig jernbaner, men kun mellem større byer og de er rationaliseret golde og sterile. Der er nogle få steder i landet hvor man prøver at bevare noget fra landets fortid, absolut ikke let at opnå lydhørhed for. Det er faktisk kulturarv, (nogle mennesker kan ikke lide det ord). Man har pludselig også fundet ud af, at havne og træskibe tilhører denne ”arv”. Tendensen er desværre, at flertallet først vil anerkende dette når skaden er sket. Langelandsbanen er et pudsigt eksempel; ingen skinner, ingen tog og ingen jernbanefærge. Alligevel har Kulturarvsstyrelsen ophøjet den til kulturarv, (pga. nogle stationsbygninger)

Ud fra flere års studier på restbaner og nedlagte godsbaner, har det vist sig, at banelegemet mellem Ringe-Faaborg stadig kan fremvise de fleste elementer, der var karakteristiske for ”gamle dage” = historiefortælling i øjenhøjde. Tilmed ligger Danmarks Jernbanemuseum i Odense, i så kort afstand, at det er en oplagt ”samarbejdspartner” når historien om ”dengang farfar var ung” kan fortælles mellem Ringe og Faaborg.

Bla. Ringe som knudepunkt for togtrafik. Undervejs på banen møder man sidespor til togkrydsning, fabriksspor, grusgravsspor, købmandsspor, varehusspor, savværksspor og spor til en endelæsserampe, med alle de fotostop man overhovedet kan indlægge. Endvidere er der plads til at demonstrere et håndbetjent bomspil, gamle vingesignaler, en stationsbestyrer og hans bolig med ”arbejdsopgaver”, et par dyrefolde, flere fynske firmagodsvogne (bla. Fynsk Mælk) og jernbane-materiel fra flere fynske privatbaner. Rundremisen i Faaborg kunne være stedet, der fremviser flere overlevne damplokomotiver fra fynske privatbaner. I Faaborg havn lå færgen Ærøsund og kunne fortælle historien om flere af landets jernbaneoverfarter.

Det virker skrupskørt at have liggende 12,5 km. jernbane mellem Faaborg-Korinth som ikke må have adgang til landets øvrige jernbanenet. Hvis man satser på turismeindustri i vores landsdel, så har veteranbaneoplevelser noget større potentiale end ”naturstier”.

Kommunerne tænker kun i økonomi og så er der ikke meget som de vil sige ja til. Hvorfor må man ikke tænke i større oplevelser og undersøge fondsmuligheder ?  Hvorfor må der ikke undersøges alternative sti- , ride- og cykelforbindelser ?

Jeg kan desværre ikke få ordene ”skjult dagsorden” og Jantelov”  ud af tankegangen !!

Jeg lærer nok aldrig at forstå hvad ”Toscana” skal i Faaborg-Midtfyn Kommune. Og jeg lærer nok aldrig at forstå hvorfor så meget kulturarv som muligt skal destrueres. Hvorfor skal man f.eks rejse til Harzen for at opleve denne form for turisme ?

En jernbanebog hjemme på bogreolen, er det hvad der skal være tilbage ??

Steen Nielsen, Klostergade 37, 5600 Faaborg                  (Jernbane-entusiast)

_____________________________________________________________________________________________

Jernbane-seminar på Odense Slot d. 15. Sept. 2010               

Kl. 9.00 – 15.00 ,    ca. 40 deltagere.

  • Indledning ved Ellen Warring. Baggrund for Seminaret, herunder jernbanen under voldsomt pres fra kommunerne. Hvad kan vi gøre ?
  • Bjarne Jørgensen ; (om kulturmiljøet). København-Korsør. Langelandsbanen. Billeder af meget ”uheldige” eksempler. Billeder af elementer, som stille og roligt forsvinder, hvis ikke nogen gør noget, f.eks ved ”museumsbaner”. Mange kommuner vælger at træffe beslutninger først og så kigge om der evt. er noget kulturarv tilbage, siden hen. Fonde og S & N er ”skurke” i det spil.
  • Henrik Harnow ; (deltager i bygningsfredning i DK og er ansat i Odense Kommune ved museer.) Forsker meget i jernbanens betydning for samfundet og hvordan det måske var gået uden den. I dag indgår den ved storbyer i infrastruktur og trafikstrømme. Den force i at flytte store mængder personer og varer. (Han har lige været med til, at frede to jernbanebroer ved Silkeborg) !
  • Johannes Nørregaard Frandsen ; (professor ved SDU og debattør). Med et glimt i øjet forsøgte han at finde finurligheder i vores land. ”Hvornår bliver gammel lort til kulturarv” ?  Storebæltsforbindelsen og motorvejene er ”in” , resten er ”udkantsDanmark”. Også benævnt ”den fede pølse” og ”den rådne banan”. Så kom han ind på H. C. Andersen og rejselivet. Filminstruktør Balling der altid havde jernbanen flettet ind i hans film på den ene eller anden måde. Legede med flere ord som har afsæt i jernbane-jargon.
  • Fri debat fra 11.45 – 12.25 , herunder berørtes Slagelse-Næstved, Veteranbaner har de et image-problem ?   Samarbejde ?   Lukkethed ?    Kollektiv erindring.
  • Ellen Warring fortalte om Odense Slot og derefter spisning til 13.10
  • Lilleskov Teglværk ; (repræsenteret ved, bla. Jørgen Strøjer fra Vedstårup Teglværk.) Skinnecykling på Assensbanen. Herunder spørgelyst til hvordan de har fået projektet ”sat på skinner”
  • Anna Frykmann ; (Inlandsbanan i Sverige). Fortalte kort om banens specielle historie. Også at kommunerne så banen som et meget stort aktiv. Samarbejder med mange andre seværdigheder/overnatningssteder. Driver både turisttrafik,  godstrafik og infrastruktur med ca. 80 ansatte på lønningslisten. Så er de gode til ”markedsføring” , hvilket Anna ikke var bleg for at vise på tøjet.
  • Trafikkultur Gedser ; (person fra Dansk Færgebevaring). Man forsøger at ”redde” Gedser Station med færgeleje og færgen Sjælland, der p.t. ligger i England, efter det mislykkede forsøg i Nyborg. Snakkede om fremlæggelse af visioner, bearbejdelse af kommune, fonde og deres holdninger. Med- og modspillere i dagens Danmark. Se evt. www.gedserbanen.dk .
  • Afslutningsdebat fra 14.45 – 15.05 ;  jernbanen skal på den politiske dagsorden, det er en hastesag over for politikerne på ”Borgen”. Pilotprojekter, hvordan sælger vi vores visioner, ideer og jernbanerelaterede hobby i større forum, så der opnås bevågenhed ??    Samarbejde ??

Steen Nielsen,   16-09-2010

____________________________________________________________________________________________

Noget om den fynske industrikultur

 I forlængelse af en læsers tanker om Dalum Papirfabriks areal og dets fremtidige benyttelse, vil jeg benytte lejligheden til at lufte andre fynske muligheder. Tanker, som også har ”Svendborgbanen” på sidelinjen.

Engang fandtes et ”roebanespor” mellem Kværndrup St. og Egeskov Slot. Kunne man genskabe noget af dette spor og få en ”turistbane”, som måske havde genopbygget ”Fangel stationsbygning” nord for museumsbygninger. På denne, ”EGESKOVBANEN”, fandtes de sidste rester af fynsk jernbanemateriel, der har overlevet indtil nu. Meget af dette har rullet på ”Svendborgbanen” og dermed tæt på Egeskov. Der findes et par lokomotiver, et håndfulde personvogne og enkelte godsvogne. Jernbane-materiel, som fortæller fynsk historie fra forrige århundrede, ovenikøbet originalt. Alt tyder desværre på, at Danmarks Jernbanemuseum i Odense og SFvJ i Faaborg ikke har planer i den retning. Kan der ikke blive plads til ”EGESKOVBANEN”, kunne man måske redde dette i et par vognhaller. Her er en mulighed for at beskæftige folk med at restaurere enhederne, så det kan fremvises for Egeskovs publikum. Det ville være rigtig spændende om man indledte et samarbejde med Den Fynske Landsby, at Egeskov fortalte ”landsbyens jernbanehistorie”. Fangel Station fik så til opgave, udover billetsalg, at vise datidens stationsarbejde. I tilstødende ledige lokaler, kunne fynske godskunder og jernbanefærgeoverfarter belyses og med en afstikker til roebanerne ved Assens Sukkerfabrik. Egeskov ville være et oplagt sted, og det er faktisk nu der skal handles, for ellers er ”toget desværre kørt” her på Fyn

En del gange, har man forsøgt at bevare en stålskrogsbygget færge i Danmark, desværre uden held. Seneste eksempel er ÆRØSUND, som repræsenterer en stykke historie i danske farvande. Den har ovenikøbet sejlet med jernbanevogne, der ligeledes rullede på ”Svendborgbanen”. Trods politikernes ”dom”, havde den været et stort aktiv på Faaborg Havn. Man kunne lægge billet ind på et af Danmarks allersidste gammeldags ”færgegalger” som står i Stubbekøbing på Falster. Det kunne genopføres i et ledigt færgeleje på Faaborg Havn og dermed ville Ærøsund få et bedre sted at ”nyde sit otium”, end på havets bund. Man kunne tilrettelægge en tur rundt på skibet og se dets forskellige funktioner. På landjorden ville det være langt mere attraktivt at invitere forskellige veteranbilklubber med en færge i baggrunden. På skibet er der plads til at fortælle Skibsværfthistorie. Faaborg havde også jernbanefærge til Mommark på Als. Vores industri-kultur interesserer næsten ingen politikere. Mange Fonde i DK kigger ikke i den retning. Det koster vort land turister, er min påstand !!

Steen Egelund Nielsen, Klostergade 37, 5600 Faaborg             24.11.2012

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: